Disclaimer

De op deze website vermelde gegevens zijn door Bee-Line slechts ter algemene informatie samengesteld. Bee-Line is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Bee-Line en de ontvanger van de informatie. Internetabonnees en online lezers dienen het advies van een deskundige in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.
Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.
Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Bee-Line heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.